fbpx

GALERIA RZESZÓW W STYLU EKO


 

22 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Ziemi wspólnie z Sylveco – naturalne kosmetyki, Kwiaciarnia „Cuda Wianki” oraz #PASIEKAwSercuMiasta 🌾 Świętuj razem z nami, rób zakupy i odbieraj eko-nagrody 👇
🌾 Kwiat doniczkowy oczyszczający powietrze od Kwiaciarnia „Cuda Wianki”
🌾 Miód Rzeszowski z #PASIEKAwSercuMiasta
🌾 Zestaw kosmetyków naturalnych firmy Sylveco – naturalne kosmetyki

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że zrobisz zakupy w dniach 10-22 kwietnia w dowolnym sklepie w Galerii Rzeszów za min. 100 zł (na jednym paragonie) i 22 kwietnia – w Międzynarodowy Dzień Ziemi przyjdziesz do nas po eko-nagrody.

Galeria Rzeszów w stylu EKO.
22 kwietnia czekamy na Ciebie od godziny 16:00.

Regulamin Konkursu pt. „GALERIA RZESZÓW W STYLU EKO”

(dalej: „Regulamin”)

I.         Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. GALERIA RZESZÓW W STYLU EKO” w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.
  1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
  1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu.

II.       Rejestracja w Konkursie – warunki udziału

  1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie 1 (słownie: jednego) paragonu za zakupy dokonane w dowolnym sklepie  zlokalizowanym w Galerii Rzeszów w czasie trwania konkursu (dalej: „paragon” lub „dowód zakupu”).

III.       Nagrody w konkursie

  1. Nagrodami w konkursie jest 200 sztuk produktów dla Uczestników konkursu w poniższych kategoriach:

Kwiat doniczkowy oczyszczający powietrze do Kwiaciarni Cuda Wianki

Miód Rzeszowski z Pasieki w Sercu Miasta

Zestaw kosmetyków naturalnych firmy Sylveco

6. Uczestnik Konkursu  nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody lub zamiany nagrody na inną nagrodę.

7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Odprowadzenie podatku dochodowego od nagród do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.

8.   Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200zł.

9.   Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia służy Jury. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

IV.      Przetwarzanie danych osobowych

  1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu: PARK HANDLOWY RZESZÓW „STUDIO CTP 1” Sp. z o. o. w likwidacji Podkulski Sp. K., 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44 (dalej zwana „Administratorem”).
  1. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

V.        Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest na stronie www.galeria-rzeszow.pl oraz na stoisku konkursowym podczas Finału konkursu.